1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаторами Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДУС ФОРВАРД" та ФОП Потьомкін що є замовниками Конкурсу.(надалі - Організатори).
1.2. Конкурс є відкритим для участі всіх бажаючих відповідно до п. 1.5 правил цього Конкурсу. Конкурс проводиться на території України (крім території Автономної Республіки Крим та території проведення Антитерористичної операції) відповідно до цих Правил проведення Конкурсу та чинного законодавства України.
1.3. Конкурс проводиться в період з 31 січня 2020 року до 30 серпня 2020 року та складається з наступних етапів:
І етап – з 31 січня 2020 року до 18 травня 2020 року (включно) - прийом конкурсних робіт для участі в Конкурсі. Роботи, що подані після закінчення вказаного терміну, до Конкурсу не приймаються.
ІІ етап – з 19 травня 2020 року до 03 червня 2020 року - розгляд конкурсних робіт уповноваженою комісією Організаторів конкурсу, підведення підсумків Конкурсу, визначення фіналістів;
ІІІ етап – оголошення фіналістів конкурсу на урочистому заході, який влаштовує Організатор.
IV етап – з 04 червня 2020 року до 30 серпня 2020 року визначення переможців Конкурсу.
V етап – оголошення переможців конкурсу на урочистому заході, який влаштовує Організатор. Публікація результатів Конкурсу на сайті Організаторів в мережі Інтернет та вручення винагороди Переможцю Конкурсу відповідно до п. 2.12 правил цього Конкурсу.
1.4. Участь у Конкурсі безкоштовна.
1.5. У Конкурсі можуть брати участь фізичні особи - резиденти або юридичні особи – резиденти відповідно до п.14.1.213 статті 14 Податкового кодексу України.
1.6. До участі в Конкурсі приймаються дизайнерські проекти, які подані у встановленому порядку конкурсного відбору. Кожен конкурсант має право подати необмежену кількість проектів.
1.7. Конкурсні роботи можуть бути перевірені на авторство.
1.8. Переможця конкурсу визначить комісія, створена Організаторами Конкурсу.
1.9. Вся інформація щодо умов проведення Конкурсу здійснюється шляхом її розміщення в мережі Інтернет на сайті konkurs.modus.com.ua. На вказаному сайті також розміщується додаткова інформація про проведення Конкурсу, всі зміни, що вносяться до Правил проведення Конкурсу (до його початку) та результати його проведення.
1.10. Конкурсні роботи, які переможуть у конкурсі буде використано в господарській діяльності Замовника Конкурсу.
1.11. Фактом надсилання анкети-заявки для участі у Конкурсі, Учасник добровільно надає Організаторам Конкурсу, як володільцю персональних даних безумовну згоду на збір та обробку своїх наданих в рамках Конкурсу персональних даних, а саме імені, прізвища, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, а також інших даних (надалі – «Дані»), на строк, з метою та в обсязі, необхідному для організації та проведення Конкурсу. Зазначена вище згода, включає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, використання, знищення Даних, а також їх внесення Даних до баз даних, використання з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) зокрема право на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про Учасника з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організаторам Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Учасник, погоджується та підтверджує, що він повідомлений та знає про джерела збирання, місцезнаходження Даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця Даних, про осіб, яким передаються Дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних та знає свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України.
1.12. Надсилаючи свою роботу на Конкурс, учасники надають право Організаторам Конкурсу на використання надісланого матеріалу виключно для цілей цього Конкурсу. Організатор не має права використовувати надіслані на Конкурс роботи в своїй господарській діяльності без надання на це згоди автора роботи та укладення відповідного договору згідно чинного законодавства України.
1.13. В рамках конкурсу Організатори Конкурсу:
- Встановлюють терміни Конкурсу;
- Забезпечують прийом конкурсних робіт;
- Забезпечують висвітлення процесу проведення Конкурсу;
- Формують склад Комісії;
- Залишають за собою право відхилити будь-яку роботу;
- Забезпечують проведення визначення переможця Конкурсу;
- Оголошують результати Конкурсу;
- Забезпечують нагородження переможця Конкурсу;
- Залишають за собою право достроково припинити проведення Конкурсу.
1.14. Учасники Конкурсу мають право:
- отримувати інформацію про умови та порядок проведення Конкурсу;
- звертатись до Організаторів Конкурсу за роз'ясненнями пунктів правил проведення Конкурсу;
- відкликати анкету-заявку на участь у Конкурсі (або відмовитись від участі у Конкурсі у разі їх номінування) не менше ніж за п’ять календарних днів до дня закінчення терміну подачі анкет-заявок, шляхом надсилання електронного повідомлення відповідного змісту на електронну адресу Організаторів Конкурсу;
- брати участь у всіх заходах, організованих для учасників Конкурсу;
- отримувати винагороду у разі визнання переможцем Конкурсу або відмовлятись від отримання винагороди.
1.15. Учасники Конкурсу зобов’язані:
- завчасно ознайомитись із правилами проведення Конкурсу та вимогами щодо участі у Конкурсі;
- подати заявку на участь у Конкурсі своєчасно, із урахуванням порядку подання та встановлених для проведення Конкурсу термінів;
- дотримуватись правил проведення Конкурсу.
1.16. Учасники несуть відповідальність за:
- надання у заявці на участь у Конкурсі недостовірної або завідомо неправдивої інформації;
- порушення правил, умов та термінів проведення Конкурсу;
- порушення немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності інших осіб, в тому числі при підготовці та під час участі у Конкурсі.

2. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ

2.1. Для участі в конкурсі необхідно відповідати вимогам, встановленим п. 1.5.-1.6. цих Правил і виконати дії, встановлені п.2.2. цих Правил.
2.2. Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на веб-сайті konkurs.modus.com.ua заповнивши в електронному вигляді анкету-заявку та додати посилання на конкурсну роботу.
2.3.Конкурсна робота має відповідати наступним вимогам:
- Ручка повинна складатися з нажимної частини - важеля, і установчої розетки. Розетка може бути як круглої, квадратної, так і іншої форми. При розробці важливо враховувати, що стандартний розмір розетки 50 мм, а довжина важеля 150 мм.
- Розроблена ручка повинна мати можливість установки за допомогою стандартного квадрата 8 мм.
- трьох вимірний дизайн в форматі малюнок в електронному вигляді (у файлах jpeg, ppt або pdf розміром до 100 МБ).
- Кожна конкурсна робота повинна мати короткий опис (як народилася ідея, в якому стилі виконана).
2.4. Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.
2.5. До участі в Конкурсі не допускаються зображення, зміст яких суперечить законодавству України; еротичного чи образливого змісту; містять ненормативну лексику; містять заклики до насильства, дискримінації, прояву расової та / або національної нетерпимості, суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", порушують права третіх осіб, а також порушують інші вимоги, встановлені цими Правилами і нормами чинного законодавства України.
2.6. Підсумки Конкурсу та визначення Переможця здійснюється Комісією, що формує з представник Організатора та Замовника.
2.7. Орієнтовними критеріями оцінювання дизайн-проектів є:
- відповідність меті та завданню, умовам і програмі конкурсу;
- якість, оригінальність і раціональність запропонованих проектних рішень;
- творчий підхід;
- цілісність та якість дизайну, його новизна та промислова придатність.
2.8. Умови дискваліфікації робіт:- дизайн-проекти, що не відповідають вимогам до подачі чи оформлення, надсилання документів, Комісія має право виключити з Конкурсу без попередження;- дизайн-проекти та заявки, що надійшли пізніше зазначеного терміну, не розглядатимуться;- надана неправдива інформація дає право на повну дискваліфікацію дизайн-проектів;- виявлення факту копіювання ідей інших учасників або третіх осіб.
2.9. Загальна кількість Переможців у конкурсі визначається комісією. Організатори конкурсу мають право встановити додаткову номінацію або додаткове призове місце.
2.10. Рішення Організаторів щодо Переможця є остаточним і зміні не підлягає.
2.11. Учасник Конкурсу, який за рішенням Комісії Організаторів Конкурсу обраний переможцем Конкурсу, будуть повідомлені про це на урочистому заході який проводять Організатори конкурсу з подальшою публікацією результатів Конкурсу на сайті konkurs.modus.com.ua в мережі Інтернет.
Представники Організаторів Конкурсу мають право додатково зв’язуватись із переможцями для уточнення організаційних питань.
2.12. Якщо учасник Конкурсу не відповідає за номером телефону або на електронне повідомлення Організаторів Конкурсу протягом 30 робочих днів з моменту надсилання офіційного повідомлення про обрання цього учасника переможцем Конкурсу та/або не відповідає на телефонні дзвінки, Організатори Конкурсу мають право без додаткового попередження обрати іншого учасника переможцем Конкурсу. У випадку, якщо учасник, що обраний переможцем, вказав неправильну контактну інформацію (номер телефону та/або адресу електронної пошти) у заявці на участь у Конкурсі, Організатори Конкурсу автоматично обирають іншого переможця, якщо це можливо.
2.13. За результатами проведення конкурсу з учасником укладається договір, який є підставою отримання винагороди.
2.14. Переможець конкурсу отримує винагороду у розмірі 33 000 (тридцять три тисяч) гривень, що є еквівалентом 1 000 (одна тисяча) євро на момент визначення переможця конкурсу.
2.15. Для отримання переможцем винагороди Організаторами Конкурсу можуть бути запитані додаткові документи у Переможця.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. Участь у Конкурсі не є обов'язковою.
3.2. Учасник Конкурсу гарантує, що надані ним конкурсні роботи для участі в Конкурсі, підготовлені ним самостійно, і не порушує авторські та інші права і законні інтереси третіх осіб. Організатори конкурсу залишають за собою право відсторонити від участі в Конкурсі учасників, які порушили зазначені вище положення.
3.3. У разі пред'явлення до Організаторів третіми особами претензій, пов'язаних з порушенням авторських та / або інших прав на об'єкти інтелектуальної власності та / або у зв'язку з їх використанням, розміщенням на сайті та / або у ЗМІ, відповідальність перед третіми особами за таке порушення несуть відповідні учасники Конкурсу.
3.4. Факт участі в Конкурсі означає, що його учасники погоджуються з тим, що в разі участі або перемоги в Конкурсі їхні імена, прізвища, фотографії, інтерв'ю та інші матеріали можуть бути використані Організаторами конкурсу
3.5. Всі майнові права інтелектуальної власності на дизайн учасника, створений за замовленням Організаторів Конкурсу, і що став переможцем, будуть належати одному з Організаторів конкурсу або Замовнику. Основною умовою виплати винагороди Переможцю, буде підписання договору визначений статтею 634 Цивільного кодексу України про передачу всіх майнових прав на дизайн-проект Організатору конкурсу, або Замовнику.
3.6. Організатори Конкурсу має право не відповідати на скарги, питання і інші повідомлення Учасників Конкурсу, що надійшли на електронну адресу в період проведення конкурсу.
3.7. Організатори Конкурсу, а також уповноважені ним особи не несуть перед учасниками відповідальності за не ознайомлення учасників з результатами Конкурсу, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками обов'язків, передбачених цими Правилами.
3.8. Всі учасники та переможець Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з доступом в Інтернет, поштові витрати, проїзд до місця вручення винагороди, витрати на телефонний зв'язок, тощо).
3.9. Організатори конкурсу не несуть відповідальності за технічні збої мережі Інтернет-провайдера, до якої підключений учасник Конкурсу, за дії / бездіяльності оператора інтернет-зв'язку, до якого підключений учасник Конкурсу.
3.10. Відповідальність Організаторів Конкурсу щодо видачі винагороди обмежується виключно сумою, вказаною в п.2.13. цих Правил.